Ny djurskyddslag

Skriftlig fråga 2012/13:75 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 25 oktober

Fråga

2012/13:75 Ny djurskyddslag

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Nu är det nästan ett år sedan utredningen om en ny djurskyddslag den 28 november 2011 lämnade sitt betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75). I regeringens lista över kommande propositioner finns inte någon proposition med förslag till ny djurskyddslag med. Jag tror inte att jag är ensam om att känna en viss oro över detta. Man frågar sig när förslaget till ny djurskyddslag ska komma.

Djurens behov av förbättringar är enorma inom områdena livsmedelsproduktion, djurtransport, slakterier, pälsfarmer, djurförsök, djurparker med mera. Det är därför hög tid att regeringen agerar skyndsamt för att lägga fram ett förslag baserat på utredningen om en ny djurskyddslag.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

När avser landsbygdsministern att lägga fram en proposition baserad på SOU 2011:75 Ny djurskyddslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-25 Anmäld: 2012-10-26 Besvarad: 2012-10-31 Svar anmält: 2012-11-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-10-31)