Ny biståndspolitisk plattform

Skriftlig fråga 2011/12:601 av Mutt, Valter (MP)

Mutt, Valter (MP)

den 25 maj

Fråga

2011/12:601 Ny biståndspolitisk plattform

av Valter Mutt (MP)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Biståndsministern säger sig ha ambitionen att öppna upp biståndet genom en så kallad transparensgaranti. Svenskt bistånd har ett brett och väl förankrat stöd i riksdagen. Grundläggande politiska beslut såsom enprocentsmålet och den snart tioåriga överenskommelsen om en politik för global utveckling har haft stor betydelse för det goda omdöme som svenskt bistånd får internationellt.

I en artikel i SvD (den 20 mars) beskrev ministern sin ambition att förtydliga och fokusera det svenska biståndet genom att presentera en biståndspolitisk plattform. I en serie av öppna brev till ministern (den 15 respektive den 21 maj 2012) har en bredd av svenska aktörer bett ministern att klargöra hur processen för en så omfattande förändring av styrningen av bistånd ska gå till. Organisationerna har blivit inbjudna till UD för ett möte (den 29 maj 2012) och tar för givet att regeringen kommer att presentera en tidtabell för ett remissförfarande och en beslutsprocess. De betonar sin önskan att bidra och, i enlighet med principer för svenskt utvecklingssamarbete, engagera sina partner i en konstruktiv dialog.

Ministerns utspel i medierna ger en tydlig signal om att omfattande förändringar i inriktningen och styrningen av svenskt bistånd är att vänta. Utrikesutskottet har inte delgetts en plan för processen och beslutsgången.

Mot den bakgrunden vill jag fråga om statsrådet avser att vidta åtgärder för att säkerställa att riksdagen, liksom biståndets aktörer, får god insyn i de lärdomar och resonemang som ligger till grund för den nya biståndspolitiska inriktningen, på vilket sätt det svenska biståndets aktörer kommer att konsulteras och om förslagen kommer att presenteras som en proposition till riksdagen.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-05-25 Anmäld: 2012-05-25 Besvarad: 2012-06-05 Svar anmält: 2012-06-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-05)