Nuvarande hållning mot Maduros regim i Venezuela

Skriftlig fråga 2019/20:728 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Även om Venezuela har svårt att slå igenom i internationella medier givet allt annat som händer fortsätter det politiska och ekonomiska sönderfallet i landet. Kontaktgrupp och medlingsförsök vilka den tidigare utrikesministern Wallström hävdade att Sverige aktivt deltog i tycks inte ha uppnått något av värde. Våldet och övergreppen fortsätter. Människor flyr. Det senaste är försöken från Maduros sida att bygga upp parallella system och kringgå den enda legitima politiska institution som finns i landet i form av nationalförsamlingen och dess talman Guaidó. De som ställt krav på handling inom EU och att Sverige borde göra mer verkar få rätt i sina varningar om att Maduro endast vill vinna tid. Han har inget intresse av att respektera demokratiska spelregler eller värna folkets intressen i Venezuela.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Har ministern och regeringen för avsikt att se till att Sverige ensamt eller tillsammans med andra inom EU driver linjen att den nuvarande hållningen gentemot Maduros regim i Venezuela har visat sig misslyckad?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-08 Överlämnad: 2020-01-09 Anmäld: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-15 Sista svarsdatum: 2020-01-15
Svar på skriftlig fråga