Nuonaffärens effekter på investering i förnybar energi

Skriftlig fråga 2012/13:686 av Jansson, Eva-Lena (S)

Jansson, Eva-Lena (S)

den 5 augusti

Fråga

2012/13:686 Nuonaffärens effekter på investering i förnybar energi

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

I februari 2009 köpte det statliga bolaget Vattenfall, efter klartecken från regeringen, det holländska energiföretaget Nuon för 97 miljarder kronor. Köpet innebar en stor investering i fossil energi. Förutom att Nuonaffären riskerar att gå till historien som en mycket dålig affär har den redan fått konsekvenser för målet att öka andelen förnybar energi. Detta har Vattenfall redovisat i tidigare kvartalsrapporter. Vad den senaste nedskrivningen av bolagets värde får för konsekvenser för framtida investeringar i förnyelsebar energi är ännu inte klarlagt.

Min fråga till statsrådet Hatt är följande:

Avser statsrådet att ta initiativ till en oberoende utredning av hur Nuonaffären påverkat statens framtida investeringar i förnybar energi?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-05 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-19 Svar anmält: 2013-08-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-19)