Nuonaffären

Skriftlig fråga 2012/13:676 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 26 juli

Fråga

2012/13:676 Nuonaffären

av Anders Karlsson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Vid en presskonferens kring Vattenfall den 23 juli har statsrådet lämnat följande uppgift:

Beslutet att förvärva Nuon fattades av Vattenfalls styrelse. Det togs inte av regeringen. De stämde av med Maud Olofsson som ställde relevanta kontrollfrågor. Hon var informerad, därmed kan man säga att regeringen var informerad, men hon stämde inte av med de andra partiledarna.

Det förefaller felaktigt. I Näringsdepartementets promemoria N2009/750SÅ från den 22 februari 2009 finns en anteckning från den 12 februari 2009 signerad Elisabeth Thand Ringqvist lydande: Återkoppling från politiska ledningen (Maud Olofssons samtal med Fredrik Reinfeldt, inre kabinettet) finns ej skäl att säga nej till affären. Inre kabinettet är alltså partiledarna.

Statsrådet har, konfronterad med dokumentet, uppgett att det inte avspeglar verkligheten vid den här tidpunkten. Skattebetalarna, som drabbats av en förmögenhetsförlust genom nedskrivning av värdet på Vattenfall utifrån Nuonaffären, vill säkert ha detta utvecklat i ett skriftligt svar. I kommande val har de ju att beakta regeringskompetensen, det vill säga hur statsrådet och regeringen sköter sina åligganden.

Mot bakgrund av vilka fakta och argument hävdar statsrådet att statsministern och partiledarna inte var informerade om Nuonförvärvet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-07-26 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-19 Svar anmält: 2013-08-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-19)