Nuonaffären och statsministern

Skriftlig fråga 2012/13:674 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 26 juli

Fråga

2012/13:674 Nuonaffären och statsministern

av Anders Karlsson (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Det pågår en debatt om statsministerns och regeringens kunskapsläge i fråga om samt biträdande av Vattenfalls katastrofala Nuonköp till överpris. I sammanhanget föreligger en promemoria från Näringsdepartementet av vilken det framgår att före detta näringsministern skulle ha informerat statsministern och partiledarna i det så kallade inre kabinettet. Statsministern och de två övriga partiledarna skulle då ha gett Maud Olofsson beskedet finns ej skäl att säga nej till affären. Samtidigt har statsrådet Norman offentligt hävdat att statsministern och partiledarna inte var informerade, vilket i sin tur skulle innebära att icke sanningsenliga saker finns antecknade i en offentlig handling som upprättats på Näringsdepartementet i ett mycket viktigt och ekonomiskt oerhört betydelsefullt ärende.

Kanske visar det inträffade på vanskligheten i informella inre kabinett som till skillnad från regeringssammanträdena inte erbjuder allmänheten insyn i form av en uppsättning offentliga handlingar. Kanske visar det inträffade på en för svag politisk styrning av de stora och för nationen väsentliga statliga bolagen. Slutligen visar kanske det inträffade på brister i regeringens förmåga att leda och lotsa landet då svåra beslut ska fattas. Det är alltid ett krissymtom när beslutsfattare börjar skylla på andra och varandra när något går fel. Att leda innebär att ta ansvar, även när det går åt skogen!

Avser statsministern att ta något initiativ till förändringar av rutiner och arbetsformer i Regeringskansliet eller för det så kallade inre kabinettet med anledning av de obesvarade frågor och oklarheter som finns kring Nuonaffären?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-07-26 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-19 Svar anmält: 2013-08-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-19)