Norrlands vägar

Skriftlig fråga 1999/2000:462 av Svensson, Per-Olof (s)

Svensson, Per-Olof (s)

den 21 januari

Fråga 1999/2000:462

av Per-Olof Svensson (s) till näringsminister Björn Rosengren om Norrlands vägar

Under de senaste månaderna har vi i massmedier kunnat höra och läsa om den dåliga vägstandarden i Norrland.

Skogsindustrin har i en utredning kunnat visa att man på grund av den dåliga vägstandarden drabbas av merkostnader. I en förlängning kan det medföra fördyringar av dess produkter, vilket i sin tur i extrema fall kan hota en norrländsk industri.

I massmedier har också uppgetts att den dåliga vägstandarden @ i framför allt Norrlands inland @ leder till onödiga person- och fordonsskador och t.o.m. kan vara en orsak till dödsolyckor.

Det är tydligt att endera måste anslagen till Vägverket öka eller så måste omprioriteringar i anslagen ske.

Vad avser ministern att göra för att Norrland ska få ett trafiksäkrare vägnät?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-01-21 Anmäld: 2000-01-25 Besvarad: 2000-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-01-26)