Norrbotniabanan

Skriftlig fråga 2016/17:818 av Edward Riedl (M)

Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Den 2 februari stod ordföranden i Norrbotniabanegruppen och kommunalrådet i Skellefteå, Lorents Burman, i SVT Västerbotten och meddelade att regeringen och statsminister Stefan Löfven har lovat att Norrbotniabanan ska byggas.

I dagsläget är alla järnvägsutredningar klara. Trafikverket arbetar nu med att ta fram järnvägsplaner för sträckan Umeå–Skellefteå och planerar för byggstart Umeå–Dåva 2018. Trafikverket har alltså påbörjat arbetet med järnvägsplaner för sträckan Umeå–Skellefteå, och detta fortsätter 2017. De tre delprojekten Umeå, Robertsfors och Skellefteå kommer att arbeta parallellt med sina planer.

När byggstart av Norrbotniabanan kan komma att påbörjas är dock inte klart, utan besked kommer tidigast 2018, enligt Trafikverket.

Utifrån löftet om att Norrbotniabanan kommer att byggas blir min fråga till statsrådet Anna Johansson:

 

När har statsrådet för avsikt att föreslå att bygget mellan Umeå och Skellefteå påbörjas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-10 Överlämnad: 2017-02-13 Anmäld: 2017-02-14 Svarsdatum: 2017-02-22 Sista svarsdatum: 2017-02-22
Svar på skriftlig fråga