norra Irak

Skriftlig fråga 2000/01:993 av Andersson, Marianne (c)

Andersson, Marianne (c)

den 30 mars

Fråga 2000/01:993

av Marianne Andersson (c) till utrikesminister Anna Lindh om norra Irak

Kurderna i norra Irak är med rätta oroade över vad som kommer att ske den dagen sanktionerna mot Irak upphävs i det fall Saddam Hussein då fortfarande är vid makten. De fruktar att det skydd de nu har av FN och genom flygförbudszonen ska försvinna och att Saddam Hussein ska starta ett folkmord på kurderna. De kräver internationella garantier för sin säkerhet, FN-närvaro och de vill garanteras en federativ status i Irak och framför allt att Sverige ska agera i frågan i egenskap av ordförande i EU. Om inte säkerheten tydligt kan garanteras före ett beslut kommer flyktingströmmarna att öka med allt vad det för med sig av mänskliga, humanitära, sociala, politiska och ekonomiska problem. Frågan har behandlats i utrikesutskottets betänkande om mänskliga rättigheter där utskottet inte kunde redovisa vilka initiativ som regeringen kan ta. Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga:

Vilka initiativ är utrikesministern beredd att ta i EU och FN för att garantera säkerheten för kurderna i norra Irak inför ett beslut om hävande av sanktionerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-03-30 Anmäld: 2001-04-03 Besvarad: 2001-04-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-04-05)