normgivningen för publika företag

Skriftlig fråga 1997/98:370 av Eberstein, Susanne (s)

Eberstein, Susanne (s)
Fråga 1997/98:370 av Susanne Eberstein (s) till statsrådet Thomas Östros om normgivningen för publika företag

Inom redovisningsområdet sköts normgivningen främst av Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet. Bokföringsnämnden hanterar i första hand redovisningsfrågor för de mindre företagen samt frågor rörande löpande bokföring och arkivering av räkenskapsmaterial för alla företag. Redovisningsrådet å sin sida hanterar frågor som rör de publika företagens års- och koncernredovisningar.

Redovisningsrådets huvudman har hittills varit en stiftelse i vilken staten har ingått som en av stiftarna. Alldeles nyligen har näringslivet bildat en förening som skall överta huvudmannaskapet. Staten skall inte vara representerad i föreningen. Det allmänna frånhänds på det sättet ansvaret för och inflytande på normgivningen avseende storföretagens redovisning.

Avser statsrådet att låta normgivningen för publika företag skötas av ett från staten skilt "självreglerande" organ?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-01-27 Anmäld: 1998-02-02 Besvarad: 1998-02-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga