Nordjobb

Skriftlig fråga 2016/17:1680 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Programmet Nordjobb som finansieras av bland annat Föreningen Norden och Nordiska ministerrådet arbetar med att förmedla framför allt sommarjobb till ungdomar i Norden. Det handlar främst om jobb inom hotell, servering, jordbruk, förskolor med mera. Programmet ger möjlighet att jobba i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland. Man hjälper även till med boende och fritidsaktiviteter.

Sedan år 1985 har 25 000 ungdomar fått denna möjlighet. Detta bidrar till ökad kunskap om språk och kultur i Norden, ökad mobilitet på den nordiska arbetsmarknaden och till rörligheten över gränserna i Norden.

Min fråga till utrikesminister Margot Wallström är därför:

 

Avser ministern att verka för att program och projekt liknande detta ska möjliggöras i Norden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-06-22 Överlämnad: 2017-06-26 Anmäld: 2017-06-27 Sista svarsdatum: 2017-07-12 Svarsdatum: 2017-07-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga