Nordiskt turistsamarbete

Skriftlig fråga 2016/17:1561 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordiska rådet beslutade nyligen att verka för att det nordiska samarbetet inom turism bör prioriteras högt. Man hänvisar bland annat till att ökad turism är positiv för sysselsättningen och att marknadsföring blir lättare då länder runt om i världen ofta ser Norden som en enda destination.

Regeringarnas svar till Nordiska rådet har varit att man anser att frågan är viktig.

Jag vill därför fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Avser den svenska regeringen att verka för att vidareutveckla och ytterligare lyfta upp det nordiska turistsamarbetet i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-08 Överlämnad: 2017-06-09 Anmäld: 2017-06-12 Svarsdatum: 2017-06-21 Sista svarsdatum: 2017-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga