Nordiskt samarbete

Skriftlig fråga 2013/14:405 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 6 februari

Fråga

2013/14:405 Nordiskt samarbete

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Kommissionen och medlemsstaterna uppges enligt Tullverkets budgetunderlag 2014–2016 gemensamt arbeta med en it-masterplan (multi-annual strategic plan, MASP) som visar i vilken takt och i vilken ordning datoriseringen av tullverksamheten ska ske till år 2021. Grunderna för vad som ska göras ligger i en ny tullkodex (union customs code, UCC).

Tullverket arbetar utifrån idén att 560 miljoner, det vill säga en halv miljard, behöver investeras fram till år 2020. Beloppet är svindlande, och en del av finansieringen bygger uppenbarligen på att personalen minskas genom naturlig avgång och att tullstationer efter hand släcks ned. Risken för att det hela slutar med att Sverige har EU:s bästa datasystem men inga tullare vid gränserna känns överhängande. Enligt uppgift pågår inte ett lika omfattande arbete med datasystemet i andra europeiska länder, om ens nordiska. Varför Sverige måste jobba ensamt och vara bäst i klassen är något oklart. Det vore ju inte en helt orimlig tanke att de nordiska staterna sökte samarbete i utvecklandet av datasystemet för att sänka de enskilda ländernas kostnader. Över lag borde detta gälla tullverksamheten som helhet.

Fråga:

Delar finansministern min oro över att vår gränskontroll kraftigt försämras, och avser ministern därför att initiera ett nordiskt samarbete kring tullverksamheten i allmänhet och uppbyggnaden av ett datasystem för UCC i synnerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-02-06 Anmäld: 2014-02-06 Besvarad: 2014-02-12 Svar anmält: 2014-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-12)