Nordiskt ambassadsamarbete

Skriftlig fråga 2009/10:912 av Bohlin, Sinikka (s)

Bohlin, Sinikka (s)

den 18 juni

Fråga

2009/10:912 Nordiskt ambassadsamarbete

av Sinikka Bohlin (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Redan 2001 framlades ett förslag i Nordiska rådet om ökad samverkan mellan de nordiska ländernas utrikestjänster. Samverkan pågår också på ett antal platser, bland annat vad gäller lokaler, personal och konsulär verksamhet. Det finns dock goda skäl att stärka och stödja denna utveckling, inte minst kostnadseffektiva.

År 2009 antog Nordiska rådet en ny rekommendation om nordiskt ambassadsamarbete (nr 6/2009) i vilken föreslås att de nordiska ländernas regeringar ska verka för att ”öka samarbetet de nordiska länderna emellan, både i form av lokaler som ansvarsområden, vad gäller konsulär och diplomatisk närvaro i andra stater och på andra kontinenter”.

I Stoltenbergrapporten, den rapport som utarbetats på uppdrag av de nordiska utrikesministrarna, framförs också förslag om samarbete kring utrikestjänsten.

Lissabonfördraget innebär att kommissionens representationer runt om i världen kommer att bli EU-delegationer, så kallade EU-ambassader. Detta står inte i konflikt med att man inrättar nordiska ambassader eller generalkonsulat i länder där inget land är representerat. Däremot är det oroande att åtminstone Danmark, Finland och Sverige ser över sina ambassadnätverk utan någon synbar koordinering.

Vilka konkreta åtgärder är utrikesminister Carl Bildt beredd att vidta i syfte att stödja och stärka det nordiska ambassadsamarbetet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-18 Anmäld: 2010-06-18 Besvarad: 2010-06-23 Svar anmält: 2010-06-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-23)