nordiska ID-handlingars giltighet

Skriftlig fråga 2001/02:1042 av Erik Ågren, Jan (kd)

Erik Ågren, Jan (kd)

den 12 april

Fråga 2001/02:1042

av Jan Erik Ågren (kd) till statsrådet Leif Pagrotsky om nordiska ID-handlingars giltighet

Det är ofta svårt att ta ut rekommenderade försändelser eller sköta betalningar på svenska post- och bankkontor på grund av att man i Sverige erkänner endast av Sverige utfärdad ID-handling såsom giltig. Vid ett flertal tillfällen har andra nordiska länders pass refuserats som ID-handlingar, och bara ansetts vara "resedokument". På samma sätt har nordiska körkort inte godkänts till annat än att köra bil med. Inte som ID-handling. T.o.m. finska EU-pass har ratats. Detta kan inte anses vara en rimlig ordning.

Därför vill jag fråga handelsministern vad regeringen avser att göra för att de nordiska länderna ska erkänna varandras ID-handlingar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-04-12 Anmäld: 2002-04-16 Besvarad: 2002-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-05-17)