Nordiska gränshinder

Skriftlig fråga 2012/13:336 av Bucht, Sven-Erik (S)

Bucht, Sven-Erik (S)

den 22 februari

Fråga

2012/13:336 Nordiska gränshinder

av Sven-Erik Bucht (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

I mars 2012 möttes samarbetsministrarna Alexander Stubb, Finland, och Ewa Björling i Haparanda-Torneå för invigningen av Nordkalottens gränstjänstkontor, som är viktigt för att informera om och undanröja gränshinder. Båda ministrarna deklarerade vid besöket sin vilja att lösa praktiska gränshinder mellan länderna.

I november har Haparanda och Torneå stad tillskrivit ministrarna om praktiska gränshinder som uppkommit då städerna beslutat bygga ett gemensamt resecenter. Projektet stöttas ekonomiskt av EU-programmet Interreg och syftar till att utveckla regionens kollektiv- och persontrafik samt att förbättra den över riksgränsen bedrivna regionala och nationella kollektivtrafiken. Det innebär att den infrastruktur som krävs för att sammankoppla busstationerna i Torneå och Haparanda byggs. De nuvarande, separat placerade och relativt ålderstigna, busstationerna ersätts med ett modernt resecentrum för all vägburen kollektivtrafik. Resecentret är lokaliserat till den svenska sidan men endast ett fåtal meter från den finska gränsen, en central placering som på ett ypperligt sätt löser resor till och från båda städerna, som kommer att ha såväl svenska som finska företag som servar med paketförsändelser och personbiljettförsäljning. De praktiska problem som uppkommit är väl beskrivna i skrivelserna från städerna och handlar om skatteproblematik, momsfrågor vid biljettförsäljning och paketförsändelser, försäkringsfrågor, regler för införande av hundar i annat land, arbetsgivarfrågor med mera. Man kan konstatera att länderna inte har en lagstiftning som möjliggör den samverkan som Haparanda och Torneå bedriver.

Anser statsrådet att det är möjligt att lösa gränshinder på i detta fall en specifik angiven plats med ett bilateralt avtal, eller ser statsrådet någon annan lösning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-02-22 Anmäld: 2013-02-22 Svar anmält: 2013-03-05 Besvarad: 2013-03-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-05)