Nordiska Akvarellmuseet

Skriftlig fråga 1999/2000:843 av Carlström, Marianne (s)

Carlström, Marianne (s)

den 18 april

Fråga 1999/2000:843

av Marianne Carlström (s) till kulturminister Marita Ulvskog om Nordiska Akvarellmuseet

Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn invigs den 16 juni. Akvarellmuseet har ambitioner och förutsättningar att bli en kunskapsresurs även för andra institutioner. Man har bl.a. påbörjat ett mycket ambitiöst konst- och kulturpedagogiskt utvecklingsarbete.

Enligt min uppfattning är verksamheten vid Akvarellmuseet så kvalificerad och har ett sådant nationellt intresse att det är motiverat med ett långsiktigt statligt engagemang. Men det tycks som om det råder oklarhet om på vilka grunder det statliga stödet via Kulturrådet utgår i sådana här sammanhang. Frågan om stöd till Akvarellmuseet aktualiserar behovet av att regeringen preciserar villkoren för statens engagemang på museiområdet.

Mot bakgrund av det anförda vill jag fråga kulturministern:

Vilka åtgärder avser kulturministern att vidta för att verksamheten vid Nordiska Akvarellmuseet ska kunna fortsätta att utvecklas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-04-18 Anmäld: 2000-04-25 Besvarad: 2000-04-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-27)