Nordisk språkförståelse

Skriftlig fråga 2005/06:1062 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 21 februari

Fråga 2005/06:1062 av Lars Wegendal (s) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Nordisk språkförståelse

I Helsingforsavtalets artikel 8 föreskrivs att undervisningen och utbildningen ska i skolorna i de nordiska länderna i lämplig omfattning innefatta undervisning i språk, kultur och allmänna samhällsförhållanden i de övriga nordiska länderna, inbegripet Färöarna, Grönland och Åland.

På uppdrag av Nordiska kulturfonden har lektor Lars Olof Delsing undersökt ungdomars förståelse av de skandinaviska språken. Undersökningen är vetenskaplig och mycket omfattande. Ett av undersökningens resultat visar på att svenska ungdomars grannspråksförståelse är låg i förhållande till ungdomars grannspråksförståelse i våra grannländer. Samtidigt visar undersökningen att de svenska ungdomarna upplever att de inte har läst grannlandsspråk i skolan. På uppdrag av Nordiska rådet har lektor Lis Madsen genomfört en utredning om hur undervisning i de nordiska språken tillvaratas i respektive lands läroplaner och i lärarutbildningen. En av många slutsatser är att språkförståelsen ökar om nordisk språkförståelse prioriteras i läroplanerna, om den allmänna attityden är positiv till nordisk språkförståelse och om nordisk språkförståelse finns som en del av lärarutbildningen.

I den svenska lärarutbildningen och i skolans läroplaner saknas styrande krav på nordisk språkundervisning. I övriga nordiska länder, där också den nordiska språkförståelsen är klart bättre, är kraven tydligare både inom lärarutbildningen och läroplanerna.

Vad avser utbildningsministern att vidta för åtgärder för att stärka den nordiska språkförståelsen bland svenska ungdomar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-21 Anmäld: 2006-02-21 Besvarad: 2006-03-01 Svar anmält: 2006-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-01)