Nordisk samekonvention

Skriftlig fråga 2012/13:720 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 23 augusti

Fråga

2012/13:720 Nordisk samekonvention

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Den 25 oktober 2005 lämnade en finsk-norsk-svensk-samisk expertgrupp ett utkast till nordisk samekonvention.

På minister- och sametingspresidentsmötet hösten 2008 rådde det enighet om att sätta i gång ett arbete med att se på vilket sätt konventionsförhandlingar kan genomföras praktiskt.

I mars 2011 startade förhandlingar mellan Sverige, Norge och Finland. Förhandlingsdelegationerna möttes för första gången i Uppsala.

Sedan dess har ytterligare två och ett halvt år gått, och målsättningen var att arbetet skulle vara avslutat inom tre år. Konventionen skulle träda i kraft senast 2016, alltså fem år efter att förhandlingarna kommit i gång.

Det har varit ganska tyst kring detta, och tiden går fort, så min fråga till ansvarige ministern Eskil Erlandsson är:

Kommer vi att ha en nordisk samekonvention på plats 2016?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-23 Anmäld: 2013-08-29 Besvarad: 2013-09-06 Svar anmält: 2013-09-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-06)