Nordisk handlingsplan för friluftslivet

Skriftlig fråga 2019/20:991 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Friluftslivet och naturen i Norden är något alldeles särskilt. Samtidigt står de inför många utmaningar, vilket gör att samarbete behövs för att säkra ett aktivt friluftsliv på lång sikt. Kopplingen mellan natur- och kulturarv är också en aspekt av frågan som gör den än mer viktig. En nordisk handlingsplan för friluftslivet kan vara till stor hjälp för att värna naturen, få fler att bli aktiva samt samla hållbara ambitioner, erfarenheter och lösningar från de nordiska länderna.

Utskottet för kunskap och kultur i Norden i Nordiska rådet har lyft frågan och menar att den nordiska kulturen för friluftsliv är stark och att naturen är en viktig frizon för såväl barn som vuxna. Naturen är viktig att hantera som en resurs, och det är viktigt att värna dess betydelse för folkhälsa och välbefinnande.

Medlemsförslaget består av tre delar. Först handlar det om en nordisk handlingsplan för friluftslivet som inkluderar forskning, friluftslivets ideella organisationer, turism, klimat och integration. Vidare rör det sig om forskning kring nordiskt friluftsliv och att överväga att genomföra ett gemensamt nordiskt friluftslivsår.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Avser ministern att, i Nordiska ministerrådet såväl som i den svenska regeringen, arbeta för att en nordisk handlingsplan för friluftslivet tas fram?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-19 Överlämnad: 2020-02-19 Anmäld: 2020-02-20 Svarsdatum: 2020-02-26 Sista svarsdatum: 2020-02-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga