Nordgen

Skriftlig fråga 2016/17:1883 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Nyligen besökte jag Frölagret och Nordgen på Svalbard. Det var ett intressant och lärorikt studiebesök om deras verksamhet. Under istäcket bevaras fröer från jordens olika hörn. Det finns fröer alltifrån Norden, EU och Afrika till USA samt Nord- och Sydkorea. Nationsgränserna är utsuddade, och här säkerhetskopieras fröerna för att bevara den biologiska mångfalden till eftervärlden.

Nordgen i sin tur är en nordisk institution som har hand om den dagliga hanteringen och verksamheten på Frölagret. Nordgens viktigaste mål är dessutom att bidra till att de nordiska ländernas mångfald av växter, husdjur och skog bevaras. Det är en verksamhet som har funnits i över 30 år. Den bedrivs även utanför Malmö (huvudkontor samt växter) och i närheten av Oslo (husdjur). Nordgens verksamhet finansieras via Nordiska ministerrådet.

När jag besökte Nordgen framkom det att de har ett ekonomiskt underskott på grund av ökade arbetsuppgifter, och de menade att de skulle behöva ytterligare medel för att kunna uppfylla sitt mandat. Om de inte får extra resurser uppskattar de att uppemot 25 000 frösorter kan gå förlorade. Det framkom också att det finns mögel och fuktskador i Nordgens kontorsbyggnad, något som behöver åtgärdas. Personalen byts även ut vart åttonde år på grund av det nordiska samarbetets åttaårsregel. Det är inte helt lätt att hitta personal med kompetens för att arbeta på en genbank, eftersom det inte finns andra genbanker i Norden. För Nordgen har det inneburit extrakostnader på grund av utbildning av ny personal.

Min fråga till utrikesminister Margot Wallström lyder:

 

Vilka initiativ kommer ministern att ta för att säkerställa att Nordgen kan bedriva sin verksamhet fullt ut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-09-05 Överlämnad: 2017-09-06 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga