Nordens Folkhögskola

Skriftlig fråga 2017/18:182 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Svenska Föreningen Norden är huvudman för Nordens folkhögskola på Biskops-Arnö. Efter en proposition 1956 fick föreningen använda Biskops-Arnö för att bedriva nordiskt bildningsarbete, och 1958 startade Biskops-Arnö Nordens Folkhögskola.

Förutom att bedriva bland annat folkhögskola och yrkeshögskola anordnar de årligen författarseminarier som riktar sig till författare från alla nordiska länder. Biskops-Arnö är en del av kultursamverkansmodellen och är unik vad gäller nordisk bildning och utbildning där det nordiska perspektivet är centralt i verksamheten. Institutioner som denna hyser stora värden och det finns all anledning att utvärdera om man kan sträva efter fler aktörer för att sprida och verka för nordisk bildning.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Avser ministern och regeringen att verka för att skapa fler bildningsinstanser med nordiskt perspektiv likt ovanstående?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-26 Överlämnad: 2017-10-27 Anmäld: 2017-11-07 Svarsdatum: 2017-11-08 Sista svarsdatum: 2017-11-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga