Nordeas bolagsstämma

Skriftlig fråga 2011/12:364 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 14 februari

Fråga

2011/12:364 Nordeas bolagsstämma

av Peter Persson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Nordea har sin bolagsstämma den 22 mars. Svenska staten är efter Sampogruppen den största ägaren i Nordea med 13,6 procent av aktierna. Statsrådet har vid flera tillfällen kritiserat bankerna för höga boräntor, låga sparräntor och höga bonusar. Vi är många som med stort intresse ser fram emot en redovisning av statsrådets konkreta agerande inför bolagsstämman och vilka konkreta förslag han avser att lägga på stämman.

Mina frågor är:

Hur har statsrådet agerat för en bättre bankpolitik utifrån sitt ägande i Nordea?

Avser statsrådet att kräva styrelserepresentation eller att lägga några andra konkreta förslag på bolagsstämman?

Frågan är återtagen

Händelser

statustext: Frågan är återtagen Inlämnad: 2012-02-14 Anmäld: 2012-02-14 Återtagen: 2012-02-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.