Nordea och kollektivavtal

Skriftlig fråga 2016/17:680 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Samma banker som anordnar seminarier om att en eventuell finansskatt skulle vara olaglig förvägrar utländska medarbetare kollektivavtal. Finansvärlden och storbankerna har alltför länge varit en skyddad verkstad där direktörer kvittat ut miljonbonusar utan reella extra arbetsinsatser, servicen till kunderna gradvis försämrats och samhällsansvaret för hela Sverige (även landsbygden) förbisetts.

Skam har nu kommit upp på torra land när Nordea förvägrar sina anställda i Estland att få kollektivavtal. Det var i trettondagshelgen som förbipasserande kunde se lördagslediga och maskerade estländska banktjänstemän hålla upp plakat på engelska utanför arbetsgivarens svenska huvudkontor i centrala Stockholm. Deras fackklubb har försökt förhandla med Nordeas dotterbolag i Tallinn. När inte Nordeas svenska styrelse ville träffa fackklubbens representanter från Tallinn tog medlemmarna färjan till Stockholm. Skälet till ansiktsmaskerna är att de är rädda för repressalier från arbetsgivaren.

När en av deras tidigare arbetskamrater för två år sedan bildade en fackklubb mobbades han snart ut av företagsledningen. Nordea Estland dömdes i Arbetsdomstolen för olaglig diskriminering av företagets första klubbordförande. Nordea svarade med att sparka honom, vilket av rätten konstaterades vara en olaglig uppsägning. I mars 2016 köptes han ut i en förlikning. Men de anställda ville ha en fackklubb. I somras valdes tre nya fackliga företrädare, som begärde förhandlingar om ett avtal. Den fackliga uppslutningen är god. 69 procent av de anställda är med i facket.

I ett brev till Nordeas bolagsstyrelse begärde de anställda att banken skulle skriva kollektivavtal som bland annat gav fem månaders uppsägningslön, dubbel lön vid övertid och att banken inte skulle trakassera de förtroendevalda. Brevet var undertecknat av 316 anställda. Klubbledningen ville i december lämna över det personligen till en representant för styrelsen men fick inte träffa en sådan personligen.

Europafacket stöder estländarna och hade en omaskerad representant med vid trettonhelgens demonstration.

Alla har rätt till kollektivavtal. Nordea är ett svenskt företag och borde ge samma villkor till alla anställda, även till dem som inte arbetar i Sverige. Bara runt 7 000 av bolagets totalt 29 000 anställda finns för övrigt i Sverige; jobben har systematiskt flyttats ut långt innan någon ens vågat andas finansskatt. Nordea är en bank där svenska staten ännu har ett ägarinflytande och borde använda det på ett positivt sätt.

Jag vill därför fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka initiativ avser ministern att ta för att se till att Nordea tillämpar kollektivavtal även för sina anställda i Estland och i andra stater?

Frågan är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2017-01-18 Överlämnad: 2017-01-19 Återtagen: 2017-01-19 Anmäld: 2017-01-20 Sista svarsdatum: 2017-01-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.