Nollvisionen och vräkningar av barn

Skriftlig fråga 2012/13:259 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 18 januari

Fråga

2012/13:259 Nollvisionen och vräkningar av barn

av Christina Oskarsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Kronofogden för på regeringens uppdrag statistik över antalet barn som berörs av vräkningar. Trots regeringens nollvision ökade antalet berörda barn under både 2010 och 2011. För år 2012 har den negativa trenden förvisso brutits, men det är långt kvar till nollvisionen. Under 2012 var det 569 barn som berördes av verkställda vräkningar, jämfört med 663 stycken 2011. Ett år av minskning är knappast heller imponerande efter två år av ökning. Dessutom ökar arbetslösheten, och Sverige rör sig in i en lågkonjunktur där allt fler kan få problem med ekonomin.

I 135 av landets 290 kommuner – nästan hälften – berördes barn av verkställda avhysningar år 2012. I några län ökade också antalet barn som berördes av vräkning. I Stockholm berördes 160 barn under 2012, jämfört med 126 barn under 2011.

När avser statsrådet att nå fram till nollvisionen i fråga om vräkningar av barn?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-01-18 Anmäld: 2013-01-22 Besvarad: 2013-01-30 Svar anmält: 2013-01-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-30)