Nollvision för mäns våld mot kvinnor

Skriftlig fråga 2018/19:458 av Olle Thorell (S)

Olle Thorell (S)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Mäns våld mot kvinnor orsakar alltför mycket död och lidande. Inte sällan tvingas barn bevittna våldet, och kostnaderna för samhället är enorma. Situationen är oacceptabel och ovärdig ett av världens mest jämställda länder. Det här är ett samhällsproblem som förtjänar största möjliga politiska uppmärksamhet. Det är dags att skicka en tydlig signal till oss själva och alla andra – det är dags att införa en nollvision för mäns våld mot kvinnor. 

Våld i nära relationer pågår ofta i det tysta. Det kan vara maken eller sambon som slår, och våldet utövas ofta i hemmet. En nollvision skulle öka kännedomen om problemet och öppna upp det offentliga samtalet. Fler skulle våga prata om sina erfarenheter, och förhoppningsvis skulle en nollvision på sikt förändra samtalstonen i både fikarum och skolor. 

Den S-ledda regeringen har lagt fram en ny nationell strategi om mäns våld mot kvinnor och sett till att Sverige numera har den tuffaste sexualbrottslagstiftningen någonsin. Det är viktigt att fler gärningsmän som begår brott mot kvinnor ställs inför rätta. 

Det är också viktigt att mer fokus läggs på det förebyggande och attitydförändrande arbetet – inte minst för att komma till rätta med hedersrelaterat våld och förtryck – och därför bör en nollvision för mäns våld mot kvinnor utformas och konkretiseras inom det socialpolitiska området. Det uttryckliga syftet bör vara att höja den generella kunskapsnivån och samla samhällets samtliga sektorer i en kraftfull motattack. 

Jag vill därför fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern och regeringen att vidta några åtgärder för att Sverige ska ta steg mot att utforma och införa en nollvision för mäns våld mot kvinnor?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-03-27 Överlämnad: 2019-03-28 Anmäld: 2019-03-29 Svarsdatum: 2019-04-03 Sista svarsdatum: 2019-04-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga