Nödvändiga statliga beslut för utbyggnad av väg E 6 i Bohuslän

Skriftlig fråga 2007/08:453 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 11 december

Fråga

2007/08:453 Nödvändiga statliga beslut för utbyggnad av väg E 6 i Bohuslän

av Lars Tysklind (fp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Full utbyggnad av E 6 till fyrfältsväg genom hela Bohuslän har successivt flyttats fram i tid. Det är därför inte acceptabelt att den målsättning som nu ligger om ett färdigställande senast 2012 ytterligare förskjuts.

Av allt att döma är inte finansieringen problemet, utan i stället farhågor om att nödvändiga statliga beslut inte fattas snarast så att ett färdigställande till 2012 blir möjligt.

Just nu fattas, enligt Vägverkets Region Väst, lokaliseringsbeslut för sträckan genom världsarvet på sträckan Pålen–Tanumshede, beslut om arbetsplan sträckan Tanum–Knäm, beslut efter överklagan sträckan Knäm–Vik och dessutom är sträckningen för Bohusbanan vid Skee ännu inte beslutad.

Dessa uppgifter ger naturligtvis anledning till oro för att utbyggnaden av väg E 6 till fyrfältsväg genom norra Bohuslän inte kommer att kunna genomföras till 2012.

Min fråga till statsrådet är därför:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att nödvändiga statliga beslut fattas, så att väg E 6 är fullt utbyggd till fyrfältsväg 2012?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-11 Anmäld: 2007-12-11 Besvarad: 2007-12-19 Svar anmält: 2007-12-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-19)