Nödnummer vid olovligt bortförande av barn

Skriftlig fråga 2012/13:701 av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

Lundh Sammeli, Fredrik (S)

den 13 augusti

Fråga

2012/13:701 Nödnummer vid olovligt bortförande av barn

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Sex år efter att EU-kommissionen, Europaparlamentet och rådet beslutat att hela EU ska inrätta nödnumret 116 000 för anmälan om olovligt bortförande av barn är detta fortfarande inte verklighet i Sverige – detta trots att riksdagen har beslutat att arbetet kring bortförda barn ska prioriteras och trots att regeringen har haft många år på sig.

I vårpropositionen 2013 skriver regeringen äntligen att man avser att ge SOS Alarm Sverige AB ett uppdrag att inrätta nummer 116 000 under 2013. Nu är propositionen antagen, och jag utgår ifrån att uppdraget redan är utdelat. Det är viktigt att detta nummer snarast inrättas efter alla dessa år av dröjsmål.

Vi vet att bortförande av barn ofta är ett gränsöverskridande problem och att ett snabbt agerande ofta är avgörande för utgången av ett ärende.

Min fråga till statsrådet är:

När kan vi senast under 2013 räkna med att nödnumret är i drift?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-08-13 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-21 Svar anmält: 2013-08-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-21)