Nödnummer 116 000

Skriftlig fråga 2012/13:367 av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

Lundh Sammeli, Fredrik (S)

den 7 mars

Fråga

2012/13:367 Nödnummer 116 000

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Sedan sex år tillbaka finns ett beslut i Europeiska kommissionen att medlemsstaterna ska reservera den sexsiffriga nummersekvens som inleds med 116 för tjänster av sociala värden i Europa. Numret 116 000 är bestämt att bli ett nödnummer för att snabbt kunna anmäla olovligt bortförande av barn. Vi vet att bortförande av barn ofta är ett gränsöverskridande problem och att ett snabbt agerande ofta är avgörande för utgången av ett ärende.

I många av Europas länder är detta viktiga nödnummer sedan länge i drift, men här hemma möts man fortfarande av beskedet ”det nummer du önskar nå är inte i bruk, kontrollera numret och försök igen” när man ringer 116 000.

Detta är inte acceptabelt. Riksdagen har beslutat att arbetet kring bortförda barn ska prioriteras, och regeringen har haft många år på sig. Den av kommissionen beslutade tidsfristen, 25 maj 2011, för skyldigheten att aktivera numret är sedan länge passerad, och statsrådet lovade redan hösten 2011 att numret skulle tas i bruk våren 2012. Nu har ännu ett år gått, och Sverige saknar fortfarande detta viktiga nödnummer som en del i arbetet med barns rättigheter och mot olovligt bortförande av barn.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att nödnumret 116 000 så snart som möjligt ska börja fungera även i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-03-07 Anmäld: 2013-03-07 Svar anmält: 2013-03-13 Besvarad: 2013-03-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-13)