Nobelmuseum

Skriftlig fråga 2007/08:1311 av Granbom, Karin (fp)

Granbom, Karin (fp)

den 5 juni

Fråga

2007/08:1311 Nobelmuseum

av Karin Granbom (fp)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

I dag finns det ett vackert och välskött, men dock provisoriskt, Nobelmuseum i Gamla stan i Stockholm. Alfred Nobel, pristagarna och forskningen bakom prisen skulle kunna lyftas fram betydligt mer.

Spännande besök på ett utökat och permanent Nobelmuseum skulle säkerligen spela stor roll för många elevers och studenters engagemang för sina studier. Liksom att ett välutvecklat museum troligen skulle skapa ökat intresse hos allmänheten för vetenskap och litteratur samt understryka betydelsen av entreprenörskap och innovation – det som Alfred Nobel ägnade sitt liv åt.

Turismen är en tillväxtbransch som kan ge många jobb i Sverige i framtiden. I en tuff internationell konkurrens måste vi se till att det finns sådant som gör att turisterna väljer att besöka oss. En gång om året är världens ögon riktade mot Sverige – när Nobelpriset delas ut den 10 december. Vi bör se till att Nobel och pristagarna blir intressanta också under resten av året.

Mot denna bakgrund vill jag fråga kulturministern vad hon avser att göra för att ett permanent, utökat Nobelmuseum snarast får en lokaliseringsplats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-05 Anmäld: 2008-06-05 Besvarad: 2008-06-11 Svar anmält: 2008-06-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-11)