Nobel Center

Skriftlig fråga 2013/14:576 av Isak From (S)

Isak From (S)

till Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

 

Ett Nobelcentrum planeras i Stockholm. Vid sidan om att tydliggöra Nobelverksamhetens hemvist kan det bli en internationell mötesplats för vetenskap, humaniora, litteratur och fred i Alfred Nobels anda.

Enligt Nobelstiftelsens planer för projektet ska Nobelcentrumet stå färdigt 2018. Stockholms stad har avsatt tomten på Blasieholmen, som nu blir föremål för en fortsatt planprocess där utlåtanden ska inhämtas från berörda.

I dag finns ett gammalt tullhus från 1846 samt två magasin i trä på tomten, vars kulturhistoriska värde betonas av personerna bakom det så kallade Nobelupproret. För det gamla tullhuset finns enligt finansborgarrådet Sten Nordin (M) tre alternativ: rivning, flytt eller bevarande på samma plats, vilket i så fall kanske betyder nej till bygget av ett Nobel Center på den nu tilltänkta platsen.

Nya Nobel Center väntas kosta 1,2 miljarder kronor och finansieras genom privata donationer. Hittills är två tredjedelar av finansieringen säkrad bland annat genom H&M-grundaren Erling Perssons stiftelse samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som bidragit med 800 miljoner.

Den moderatledda regeringen har gett besked om att stödja den framtida verksamheten vid Nobel Prize Center med 30 miljoner kronor per år från och med 2018 i form av ett verksamhetsbidrag.

Min fråga är:

Kvarstår regeringens besked om en ny plats ska hittas för ett Nobel Center, och ska de 30 miljoner per år som regeringen utlovar ses som nya kulturpengar, eller kommer de att tas från annan kulturverksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-04-14 Överlämnad: 2014-04-15 Besvarad: 2014-04-24 Sista svarsdatum: 2014-04-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga