Nivåhöjning för Tullverket

Skriftlig fråga 2007/08:1573 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 22 augusti

Fråga

2007/08:1573 Nivåhöjning för Tullverket

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Tullverket har i tilläggsbudgeten för 2008 erhållit 50 miljoner kronor. Enligt uppgifter från borgerliga riksdagsledamöter i samband med en debatt arrangerad av fackförbundet Tull Kust den 21 augusti 2008, var tilläggsanslaget också ett ramhöjande anslag som Tullverket även kommer att få under tidsperioden 2009–2011.

Avser statsrådet i höstens budget att ge Tullverket ett ramhöjande anslag på 50 miljoner kronor per år under 2009–2011, utöver normal indexuppräkning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-22 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-05 Svar anmält: 2008-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-05)