Nianforsvägen

Skriftlig fråga 2017/18:1093 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Jag har tidigare i såväl ip-debatter med statsrådet som i skriftliga frågor lyft fram den bristfälliga vinterväghållningen och varnat för de svåra konsekvenser som det blir med en vinterväghållning som inte fungerar.

Nu har det som inte borde få ske inträffat – en allvarlig olycka mellan en timmerbil och en personbil på Nianforsvägen i Hälsingland med mycket svåra personskador som följd. Hela Hälsingland har en stor artikel med en sommarstugeägare som bor bredvid platsen där den allvarliga olyckan inträffade.

Nyligen kunde vi även ta del av en insändare där boende i närheten varnat om vägens dåliga skick. Senast häromdagen inträffade ännu en allvarlig olycka då en personbil och en timmerbil krockade på vägen. Återigen aktualiseras problemen med vägen. Boenden beskriver det på följande sätt: "Vi har med hjärtat i halsgropen många gånger mött tunga timmerbilar när vi med hjulen i de djupa rännorna försökt styra. Sladdat och kastats åt sidan. Så här dåligt skött har vägen inte varit på år och dag ... Rätta farten efter underlaget kanske du säger. Ja, men då får vi parkera." Med de orden varnade boende för skicket på Nianforsvägen tidigare.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att komma till rätta med brister i vinterväghållningen i vinter och i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-23 Överlämnad: 2018-03-26 Anmäld: 2018-03-27 Svarsdatum: 2018-04-04 Sista svarsdatum: 2018-04-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga