Neutral polisuniform fri från religiösa och politiska markörer

Skriftlig fråga 2012/13:280 av Jomshof, Richard (SD)

Jomshof, Richard (SD)

den 24 januari

Fråga

2012/13:280 Neutral polisuniform fri från religiösa och politiska markörer

av Richard Jomshof (SD)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Vi kunde nyligen ta del av uppgifter som gör gällande att det norska polisförbundet och den norska kulturministern Hadia Tajik sagt nej till religiösa symboler till polisuniformen. Det är en åsikt som för övrigt delas av samtliga partier i Norge. Huvudargumentet är att offentliga instanser ska vara neutrala i sin utövning.

Just neutraliteten betonas när det norska polisförbundets Sigve Bolstad i Aftenposten den 7 januari konstaterar att det ska finnas en polis och en uniform. Bolstad understryker vikten av trovärdighet och att polisuniformen inte ska väcka anstöt.

Här i Sverige är situationen den omvända. I Rikspolisstyrelsens författningssamling står det skrivet att religiös huvudbonad i form av huvudduk, kippa eller turban får bäras till uniform. Det innebär att Sverige är på väg att få en poliskår där enskilda polisers neutralitet kraftigt kommer att kunna ifrågasättas bara genom en titt på deras uniform.

Det är min bestämda uppfattning att all myndighetsutövning, inte minst av polis och militär med sitt våldsmonopol, ska vara neutral och att deras uniformer därmed måste vara helt fria från såväl religiösa som politiska markörer.

Med anledning av beslutet i Norge undrar jag om justitieministern är villig att ompröva tidigare fattat beslut och precis som i Norge verka för en neutral poliskår och en enhetlig polisuniform fri från religiösa och politiska markörer.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-01-24 Anmäld: 2013-01-24 Besvarad: 2013-01-30 Svar anmält: 2013-01-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-30)