Neuron

Skriftlig fråga 2015/16:209 av Stig Henriksson (V)

Stig Henriksson (V)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Det obemannade planet Neuron utvecklas av det franska flygvapenföretaget Dassault och är ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Frankrike, Spanien, Grekland, Italien och Schweiz. Drönaren kostar 4 miljarder att ta fram, och Sverige har bidragit med 750 miljoner kronor. Saab har bland annat varit med och levererat flygplansskrovet, som byggts i Linköping. Nu testas vapnet på testanläggningen i Norrbotten.

Beräkningar visar att endast 2 procent av dem som dödats av drönare i Pakistan kunnat bekräftas som legitima mål enligt folkrätten. Resten har varit barn, civila eller inte kunnat identifieras.

Med anledning av den i Sverige pågående testningen av Neuron vill jag fråga försvarsministern:

 

Anser försvarsministern att det är moraliskt försvarbart och lämpligt att Sverige deltar i utvecklandet av ett dylikt offensivt vapen som en attackdrönare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-11-02 Överlämnad: 2015-11-03 Anmäld: 2015-11-04 Svarsdatum: 2015-11-11 Sista svarsdatum: 2015-11-11
Svar på skriftlig fråga