Neuron

Skriftlig fråga 2009/10:1 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 16 september

Fråga

2009/10:1 Neuron

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Sverige har de senaste åren investerat ungefär 1 miljard kronor i utvecklingen och tillverkningen av ett exemplar av den långräckviddiga, signaturanpassade och obemannade flygfarkosten Neuron. Projektet leds av Frankrike och har av tidigare svensk försvarsminister bedömts vara av central betydelse för vidmakthållandet av JAS 39 Gripen.

Enligt Aviation Week & Space Technology ska Frankrike under hösten 2009 nu utreda hur man bäst tillvaratar landvinningarna från Neuron, detta redan innan projektet i alla sina delar avslutats.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att säkerställa ett tillräckligt beslutsunderlag gällande eventuellt fortsatt svenskt deltagande i nästa etapp av det paneuropeiska utvecklingsspåret Neuron?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-09-16 Anmäld: 2009-09-16 Besvarad: 2009-09-23 Svar anmält: 2009-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-23)