Netanyahus censursträvanden

Skriftlig fråga 2017/18:1538 av Jamal El-Haj (S)

Jamal El-Haj (S)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Israels regering vill förbjuda fotografering och filmning av säkerhetsstyrkor i aktion på de ockuperade områdena. En ministerkommitté gav söndagen den 17 juni klartecken för ett lagförslag som ska skydda ”nationell säkerhet” och ”värna om soldaters och medborgares motivation”.

Förbudet kan ses som en reaktion på de vittnesmål som bland annat organisationen Bryt Tystnaden (Shovrei Shtika) publicerat. Bryt Tystnaden består av aktiva och före detta israeliska soldater som motsätter sig Israels ockupation av de palestinska områdena. I maj 2015 publicerade Bryt Tystnaden skriften This is How we Fought in Gaza med vittnesmål från över 60 israeliska soldater som deltog i Operation Protective Edge sommaren 2014. Vittnesmålen handlar om en hänsynslös och urskillningslös krigföring som drabbade alla som levde i Gaza.

Dana Golan, tidigare ordförande, har lanserat en bok med just vittnesmål från de ockuperade områdena åren 2000 till 2010. Hittills har 800 soldater vittnat om övergrepp mot civilbefolkningen . Många av soldaterna har valt att vara anonyma – men ett sextiotal finns med namn och ansikte. Alla vittnesmål som publicerats har godkänts för publicering av den militära censuren i Israel.

För Bryt Tystnaden handlar det om att informera den israeliska allmänheten om hur verkligheten ser ut på ockuperad mark. Bryt Tystnaden hoppas att det ska bli en tillräcklig inhemsk opinion för att stoppa ockupationen.

Den israeliska högerregeringen svarar nu med att vilja begränsa civilsamhällets aktiviteter och censurera medierna. Det resoneras om tioåriga fängelsestraff och att inte bara filmare utan även de som sprider filmerna ska kunna straffas. Precis som i Ryssland och Ungern är Israels regering också ute efter att förhindra att inhemsk opposition samverkar med utländska eller internationella människorättsorganisationer.

Stater, regeringar, organisationer och medieföretag som försvarar det fria ordet får inte vara tysta om försöket att censurera vittnesmålen och dokumentationen av det dagliga övervåldet på de ockuperade områdena och gentemot befolkningen i Gaza.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Hur vill ministern samla en bred svensk och europeisk opinion mot den israeliska regeringens strävanden efter censur?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-19 Överlämnad: 2018-06-20 Anmäld: 2018-06-25 Svarsdatum: 2018-06-27 Sista svarsdatum: 2018-06-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga