Nervgiftsangreppet i Salisbury

Skriftlig fråga 2017/18:1120 av Pål Jonson (M)

Pål Jonson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Angreppet med nervgiftet Novitjok på två personer i Salisbury, som även skadat andra personer i deras omgivning, har föranlett en rad diplomatiska reaktioner och åtgärder från brittisk sida. 

Det är väl dokumenterat att det endast är Ryssland som disponerar Novitjok. Detta angrepp är därför med största sannolikhet statssanktionerat från rysk sida. Användandet av kemiska stridsmedel i syfte att genomföra lönnmord på ett EU-lands territorium måste också medföra starkast tänkbara fördömanden och reaktioner från EU:s sida.

Den brittiska regeringen har aviserat att den kommer att investera 48 miljoner pund i upprättandet av ett CBRN-center för att stärka skyddet mot liknande angrepp i framtiden. Från Europeiska rådets slutsatser den 22 mars framgår det att angreppet i Salisbury är ett hot mot alla medlemsländer samt att medlemsländerna behöver stärka sin motståndskraft mot bland annat angrepp med kemiska stridsmedel. Sverige har genom Totalförsvarets forskningsinstituts NBC-skyddsavdelning i Umeå betydande kompetens på detta område. 

Enligt Säkerhetspolisens årsbok för 2017 bedriver Ryssland omfattande underrättelseaktiviteter i Sverige, och i Försvarsberedningens senaste rapport Motståndskraft framgår det att Ryssland uppträder alltmer aggressivt i vårt eget närområde.

Men anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av angreppet i Salisbury för att stärka skyddet mot liknande angrepp i Sverige samt samverka med andra länder för att ömsesidigt stärka vår kompetens?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-03-28 Överlämnad: 2018-03-29 Sista svarsdatum: 2018-04-04 Svarsdatum: 2018-04-06 Anmäld: 2018-04-10
Svar på skriftlig fråga