Negativa effekter av uttagsbeskattningen på el

Skriftlig fråga 2009/10:787 av Selin Lindgren, Eva (c)

Selin Lindgren, Eva (c)

den 6 maj

Fråga

2009/10:787 Negativa effekter av uttagsbeskattningen på el

av Eva Selin Lindgren (c)

till finansminister Anders Borg (m)

Inom Centerpartiet har värdeord som decentralisering, självbestämmande, egenförsörjning och egenmakt länge varit vägledande för politiken. Till egenmakten hör förmågan att i största möjliga utsträckning klara sig på egen hand genom att använda naturgivna resurser, till exempel sin egen mark, sin grävda brunn eller gemensamt ägda koloniträdgårdar för att förse sig med mat, vatten och andra förnödenheter till husbehov. Men även el och värme tillhör våra grundläggande behov i detta land som periodvis är kallt och mörkt.

På elområdet har vi emellertid fått en egendomlig situation. Det är tillåtet att ha egna vindkraftverk och egna solpaneler och att producera el för husbehov utan att betala skatt för det. Men från ett kooperativt ägt vindkraftverk måste man betala skatt för den el som man själv förbrukar trots att man satsat egna besparingar i kraftverket. Detta har medfört att nyteckningen av andelar i vindkraftverk har minskat kraftigt under år 2009 jämfört med hösten 2008.

För att kompensera för straffskatten har Centerpartiet och flera vindkraftkooperativ lagt fram förslag om att alla kooperativa företag skall ges möjlighet att välja om de vill göra ett skatteavdrag baserat på insatt kapital eller på omsättningen av egenkonsumerad el innan kooperativets skatt räknas fram. Så vitt jag förstått har flera riksdagsledamöter ställt sig positiva till detta förslag.

Därför vill jag fråga finansministern:

Avser finansministern att verka för att kompensera andelsägarna till kooperativt ägda elkraftsystem för de negativa effekterna av den så kallade uttagsbeskattningen på den el som de producerar och använder för sitt husbehov?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-05-06 Anmäld: 2010-05-06 Besvarad: 2010-05-12 Svar anmält: 2010-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-12)