Nedstängningen av kopparnätet

Skriftlig fråga 2016/17:815 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Telia har sedan 2009 arbetat med att ersätta det gamla kopparnät som används för fast telefoni och ADSL. Sedan förra året har Telia gått in i en ny fas där delar av nätet stängs ned mer aktivt. De telefonkunder som är anslutna till de gamla delarna av kopparnätet måste försöka beställa nya tjänster, antingen via Telia eller via någon annan mobiloperatör. För en del kan detta bli ett reellt problem vid nedsläckningen av kopparnätet.

Anledningen till avvecklingen är att kopparnätet har en begränsad livslängd. Det gamla nätet är inte tillräckligt driftsäkert och klarar inte av de nya kapacitetskrav som följer med fler och mer avancerade digitala tjänster. Teknikutveckling är nödvändigt, och många på landsbygden har länge väntat på fungerande bredband (fiber) och en snabbare uppkoppling. Därför är regeringens nya mål om 100 procent bredband senast 2025 mycket välkommet.

Förändringen medför dock problem och en oro för människor som bor i områden där det gamla kopparnätet avskaffas, till exempel i Harkskär, Axmarby och Mårtsbo i Gävle kommun, utan att de nya lösningarna är helt utbyggda och finns tillgängliga. Många upplever dålig täckning och en osäker uppkoppling. Det komplement med särskild antenn och signalförstärkning som ska garantera att uppkopplingen är tillräcklig fungerar inte alltid. Nedstängningen av kopparnätet går på många platser helt enkelt för snabbt i förhållande till utbyggnaden av fiber eller mobil teknik.

Som största ägare i Telia har regeringen möjlighet att påverka nedstängningen av kopparnätet så att den sker i en bättre avvägd takt och inte drabbar människor som bor på landsbygden negativt. Enligt lag har alla hushåll med permanent adress rätt till telefoni och bredband med 1 Mbit/s. En höjning av SOT-nivån (samhällsomfattande tjänster) i Sverige till EU:s målsättning på 30 Mbit/s skulle dessutom i praktiken innebära att Telia inte kan stänga ned kopparnätet innan fullgoda alternativ finns.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att kopparnätet ska ersättas först i takt med att fullgoda alternativ byggs ut och för att människor på landsbygden inte ska stå utan fungerande telefoni eller bredband?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-09 Överlämnad: 2017-02-10 Anmäld: 2017-02-14 Svarsdatum: 2017-02-22 Sista svarsdatum: 2017-02-22
Svar på skriftlig fråga