Nedskärningar vid Högskolan Dalarna

Skriftlig fråga 2009/10:964 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 23 juli

Fråga

2009/10:964 Nedskärningar vid Högskolan Dalarna

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Högskolan Dalarna har ett tillfälligt statligt stöd för 2010 och 2011 som sedan försvinner. Det innebär att man förlorar 50–60 miljoner kronor och en neddragning av volymen med ca 15 procent kan bli konsekvensen. Inför hösten 2010 har Högskolan Dalarna skickat ut 13 000 positiva antagningsbesked vilket är en ökning med 14 procent i jämförelse med 2009.

Självklart är en neddragning på ca 15 procent en mycket negativ utveckling då Högskolan Dalarna har stor betydelse för länets kompetensnivå, möjligheten till högre studier och näringslivets utveckling.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Högskolan Dalarna inte ska tvingas till dessa drastiska nedskärningar efter det att det tillfälliga statliga stödet upphör?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-07-23 Anmäld: 2010-07-23 Besvarad: 2010-08-13 Svar anmält: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-08-13)