Nedskärningar hos Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2006/07:1503 av Lindgren, Sylvia (s)

Lindgren, Sylvia (s)

den 30 juli

Fråga

2006/07:1503 Nedskärningar hos Försäkringskassan

av Sylvia Lindgren (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Så är vi där som många befarade att vi skulle hamna. Den borgerliga regeringens kraftiga personalminskningar hos Försäkringskassan slår hårt mot stora grupper av försäkringstagare över hela landet som inte får ut sina ersättningar i tid. Pensionärer och småbarnsföräldrar är exempel på de många enskilda som nu drabbas hårt. När till exempel bostadstillägg till pensionärer och tillfällig föräldrapenning inte kan betalas ut i tid är risken stor att oförskyllt hamna i kronofogdens register då man kommer efter med hyror och avbetalningar.

Den reducerade personalstyrkan på kassorna runt om i landet kämpar för att hinna med och många går på knäna. Det finns exempel, som på Södermalm i Stockholm, där enskilda handläggare kan ha över 1 000 ärenden, vilket är helt orimligt.

Många har nog blivit både häpna och upprörda över att den ansvariga moderata socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson inte tycks ta situationen riktigt på allvar. Att enbart hänvisa till att regeringen har skjutit till pengar för att underlätta Försäkringskassans personalminskningar känns inte ansvarsfullt i en situation när många medborgare och anställda drabbas hårt.

Min fråga till socialförsäkringsministern är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att komma till rätta med den kaotiska situation som uppkommit med anledning av regeringens stora nedskärningar på Försäkringskassan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-07-30 Besvarad: 2007-08-03 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-03)