nedsättning av arbetsgivaravgiften för tjänsteföretag i stödområdet

Skriftlig fråga 1999/2000:1109 av Svensson, Per-Olof (s)

Svensson, Per-Olof (s)

den 9 juni

Fråga 1999/2000:1109

av Per-Olof Svensson (s) till näringsminister Björn Rosengren om nedsättning av arbetsgivaravgiften för tjänsteföretag i stödområdet

Ett antal tjänsteföretag har etablerats och expanderat inom stödområdet tack vare den nedsättning av arbetsgivaravgiften på 8 % som gällt inom stödområdet. Nedsättningen har gjort det möjligt att kompensera för andra kostnader som är högre när man etablerar sig eller utvidgar sin verksamhet i gles- och landsbygden. Utan dessa etableringar skulle tillgången på arbete på dessa orter varit mycket mindre och de aktuella kommunerna hade haft ännu större svårigheter än vad de har i dag.

På senare tid har envisa rykten i olika medier gjort gällande att nedsättningen ska upphöra. Det känns oroväckande om även Näringsdepartementet stöder tanken om att nedsättningen av arbetsgivaravgiften för tjänsteföretag inom stödområdet ska upphöra.

Dessutom påstås det att regeringen inte driver frågan på ett kraftfullt sätt gentemot EU-kommissionen.

På grund av dessa påståenden vill jag fråga näringsministern:

Pågår förhandlingar med EU-kommissionen med syfte att bibehålla den nedsatta arbetsgivaravgiften?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-06-09 Besvarad: 2000-06-21 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-06-21)