Nedrustningsinitiativ från EU

Skriftlig fråga 2008/09:1016 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 11 juni

Fråga

2008/09:1016 Nedrustningsinitiativ från EU

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Många har lyft fram EU:s roll som fredsprojekt och någon form av nedrustningsinitiativ under det svenska ordförandeskapet borde tas. I detta bör givetvis ingå att EU:s medlemsstater, i synnerhet Storbritannien och Frankrike, föregår med gott exempel. Ett EU-initiativ för nedrustning kunde till exempel göras i samverkan med staterna i Latinamerika.

För samtidigt som världen talar om fred och handel så rustas det för krig och förödelse. Världens militärutgifter var rekordhöga förra året, enligt Stockholms internationella fredsinstitut, Sipri. USA har den högsta militärbudgeten följt av Kina, Frankrike, Storbritannien och Ryssland. Totalt spenderades 1 464 miljarder dollar, motsvarande ca 11 000 miljarder kronor, på militära medel under 2008. Det är en ökning med 4 procent jämfört med 2007, och en ökning med 45 procent jämfört med 1999.

Avser utrikesministern att verka för EU-initiativ för nedrustning under det svenska ordförandeskapet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-06-11 Anmäld: 2009-06-11 Besvarad: 2009-06-17 Svar anmält: 2009-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-17)