Nedläggningshotet mot mätstationer för pollen

Skriftlig fråga 2009/10:803 av Bråkenhielm, Catharina (s)

Bråkenhielm, Catharina (s)

den 11 maj

Fråga

2009/10:803 Nedläggningshotet mot mätstationer för pollen

av Catharina Bråkenhielm (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Palynologiska laboratoriet på Naturhistoriska riksmuseet driver i samverkan med lokala offentliga organ, och/eller privata sponsorer, mätstationer för pollen runt om i vårt land. Verksamheten finansieras alltså delvis genom offentliga medel och delvis genom sponsring från privata aktörer.

Medieuppgifter gör nu gällande att en av de större sponsorerna hoppat av varför flera stationer hotas av stängning. Astma- och Allergiförbundet har tillsammans med Palynologiska laboratoriet varit i kontakt med Socialdepartementet för att påtala bristen på pengar.

Så många som två miljoner människor i Sverige kan vara pollenallergiker, så det är många som berörs av frågan. De mätningar och prognoser av pollenhalter som görs har stor betydelse för allergikernas rörelsefrihet och möjligheter att planera sin vardag.

Min fråga till socialministern är därför om han avser att ta något initiativ till att säkra en fortsatt drift av landets mätstationer för pollen.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-05-11 Anmäld: 2010-05-17 Besvarad: 2010-05-20 Svar anmält: 2010-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-20)