Nedläggningshotade myndigheter som bedriver forskning

Skriftlig fråga 2006/07:327 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 8 december

Fråga

2006/07:327 Nedläggningshotade myndigheter som bedriver forskning

av Luciano Astudillo (s)

till statsrådet Sven Otto Littorin (m)

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin sade i anslutning till debatten om ALI:s nedläggning den 30 oktober att det inte finns en ideologisk övermössa i detta beslut, annat än den ideologi som säger att forskning bör bedrivas fri från politisk styrning.

Vi har en massa myndigheter som sysslar med forskning. Det finns en nationell webbplats för forskningsinformation @ forskning.se @ som ägs och utvecklas av tio myndigheter och stiftelser som finansierar forskning. Redaktionen är placerad på Vetenskapsrådet. Via webbplatsen kan man få fram information om olika forskningsaktörer, till exempel en lista över statliga myndigheter (86 träffar). Där finns inte bara högskolor och universitet, utan en rad myndigheter som är politiskt styrda: Totalförsvarets forskningsinstitut, Ekonomiska rådet, Brottsförebyggande rådet, Folkhälsoinstitutet med flera.

Avser arbetsmarknadsministern att verka för att regeringen avvecklar flera politiskt styrda myndigheter som bedriver forskning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-12-08 Anmäld: 2006-12-08 Svar anmält: 2006-12-20 Besvarad: 2006-12-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-12-20)