Nedläggningen av tidningen Glöd

Skriftlig fråga 2008/09:968 av Linna, Elina (v)

Linna, Elina (v)

den 20 maj

Fråga

2008/09:968 Nedläggningen av tidningen Glöd

av Elina Linna (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Statens folkhälsoinstitut (FHI) har beslutat om nedläggning av ungdomstidningen Glöd. Tidningen har delats ut gratis i högstadie- och gymnasieskolor och handlar om sexualitet, samlevnad och könssjukdomar.

Ungdomar har i dag ingen brist på medier som handlar om sex och relationer. Men Glöd har varit unik genom att till skillnad från andra ha lyckats vara populär och attraktiv för ungdomarna, samtidigt som man har gett ett positivt stöd i ungdomarnas sexuella utveckling. Man inkluderar på ett naturligt sätt både HBT-ungdomar och heterosexuella och når ut till ungdomar med vitt skilda bakgrunder. Frågor om hiv och andra könssjukdomar har tagits upp på ett sätt som ungdomar tar till sig och med ett tonfall som de kan identifiera sig med. Detta har skett genom att varje nummer har tagits fram i nära samarbete med referensgrupper av ungdomar. Glöd kommer knappast att gå att ersätta med renodlade informationsbroschyrer om könssjukdomar.

Med tanke på den senaste tidens rapporter om ungdomars psykiska ohälsa och den ökade spridningen av klamydia har tidningen en mycket viktig roll att spela. Nedläggningen är inte främst en kostnadsfråga utan orsaken uppges vara att FHI inte längre har i sitt uppdrag att rikta sig till allmänheten. FHI får rikta sig till skolsköterskor, kuratorer och så vidare men inte direkt till de allra viktigaste – ungdomarna själva. Ett särskilt uppdrag från folkhälsoministern att driva Glöd skulle dock enkelt kunna rädda tidningen.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Maria Larsson:

Hur avser statsrådet att hantera nedläggningshotet mot Glöd och de effekter det skulle få för folkhälsoarbetet för ungdomar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-05-20 Anmäld: 2009-05-20 Besvarad: 2009-05-27 Svar anmält: 2009-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-27)