nedläggningen av Degerfors Stainless

Skriftlig fråga 2000/01:1629 av Pedersen, Peter (v)

Pedersen, Peter (v)

den 28 augusti

Fråga 2000/01:1629

av Peter Pedersen (v) till näringsminister Björn Rosengren om nedläggningen av Degerfors Stainless

Avesta Polarits styrelse fattade nyligen beslutet att till 2003 lägga ned verksamheten vid Degerfors Stainless och flytta produktionen av s.k. långa stålprodukter till Sheffield. Beslutet har väckt stor uppmärksamhet och få verkar inse det affärsmässiga i beslutet. Enheten som ska läggas ned har enligt uppgift en avkastning på nästan 40 % och har tagit hem en stororder.

Stålverket i Degerfors var nedläggningshotat redan 1993, men beslutet hävdes efter ett konstruktivt arbete från fackets och löntagarnas sida. De presenterade då den affärsidé som sedan varit så framgångsrik och genererat goda vinster till företaget. Löntagarna vid den berörda enheten uppfattar nu att företagsledningen "stjäl" hela konceptet och flyttar produktionen till annan ort. Som tack för ett framåtsyftande arbete hotas 330 personer av uppsägning och ett stort antal underleverantörer kommer att drabbas liksom Degerfors kommun. Det finns misstankar om att nedläggningsbeslutet togs redan då Avesta Polarit bildades genom en fusion för något år sedan. Enligt uppgifter i medierna har näringsminister Björn Rosengren varit i kontakt med koncernledningen samt med sin finländska motsvarighet.

Min fråga till näringsministern är:

Vilka ytterligare initiativ avser näringsministern att ta för att Avesta Polarits ledning på ett mer övertygande sätt än till dags datum redovisar de verkliga skälen till det omdiskuterade och starkt ifrågasatta nedläggningsbeslutet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-08-28 Besvarad: 2001-09-06 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-06)