Nedläggningen av Bromma flygplats

Skriftlig fråga 2019/20:233 av Patrik Jönsson (SD)

Patrik Jönsson (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den 21 oktober kunde man läsa i de flesta medier att infrastrukturminister Tomas Eneroth kan tänka sig att i förtid avveckla Bromma flygplats för att bygga bostäder, förutsatt att Arlanda bygger ytterligare en landningsbana. Bromma är i dag Sveriges tredje största flygplats, varifrån ca 17 olika destinationer kan nås, och en stängning skulle obestridligen innebära en kraftig ökning av flygtrafiken på redan hårt ansträngda Arlanda flygplats. Swedavia och Stockholms stad har avtal fram till 2038 vilket ger flygplatsen 19 år kvar att leverera transporter till och från Stockholm.

Det pågår en modernisering av Bromma flygplats, och Swedavia lägger ca 1,5 miljarder kronor på detta. Snabba flöden behålls och kommunikationer till och från flygplatsen blir bättre. Taxibilarnas parkering har hamnat alldeles utanför byggnaderna, liksom hållplatserna för flygbussarna. En cykelparkering tillkommer och under slutet av 2020 planeras att Tvärbanan ska börja gå till flygplatsen. Avgångshallen har blivit rymligare och fått fem nya gater, taxfreen har utökats och restaurang och kafé har fått större yta. Även säkerhetskontrollen har förbättrats med utökade passager.

Om Bromma flygplats avvecklas i förtid kan Swedavias investering av moderniseringen på flygplatsen kanske inte räknas hem. Att i förtid avveckla infrastruktur kan inte vara det mest ekonomiskt smarta då vi behöver redundans, inte minst med tanke på att järnvägen inte kan leverera fullt ut. Vi behöver mer infrastruktur, inte mindre.

BRA:s vd Geir Stormorken uttalar i ett pressmeddelande den 22 oktober behovet av en citynära flygplats och vidare att Arlanda inte är ett alternativ för dem. Skulle BRA, som står för ca 95 procent av Brommas flygtrafik, välja att lägga ner sin verksamhet skulle många städer, såsom Ängelholm, Kristianstad, Sundsvall, Kalmar, Ronneby och Visby, riskera att stå utan flygförbindelser med huvudstaden.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth lyder därför:

 

Kommer ministern att säkerställa att det svenska inrikesflyget vid ett förtida avvecklande av Bromma flygplats ges samma förutsättningar att verka på Arlanda flygplats?  

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-22 Överlämnad: 2019-10-23 Anmäld: 2019-10-24 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga