Nedläggning av TV4:s lokala nyhetssändningar

Skriftlig fråga 2013/14:569 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

 

Igår meddelade TV4 att de lokala nyhetsredaktionerna runt om i landet i sommar kommer att läggas ned. I fortsättningen kommer hela Sverige att bevakas för en rikspublik.

Det är ett hårt slag för den lokala nyhetsförmedlingen och granskningen av samhället till exempel i Halland. Det är oroväckande för demokratin att allt färre åsikter kommer till tals i den offentliga debatten. Nedläggning av lokala redaktioner leder dessutom till ännu kraftigare Stockholmscentrering av nyheterna, där viktiga regionala händelser endast undantagsvis får plats.

Nedläggningsbeslutet är inte minst anmärkningsvärt på grund av att TV4 av regeringen nyligen har fått nytt sändningstillstånd till det begränsade marknätet, vilket jag utgår från innehåller krav på bred nyhetsförmedling.

Vilka åtgärder avser kulturministern att vidta för att TV4 ska ta tillbaka sitt beslut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-04-10 Överlämnad: 2014-04-10 Besvarad: 2014-04-16 Sista svarsdatum: 2014-04-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga